• Beli mobil jadi lebih modern, nyaman, praktis, dan stylish sesuai gaya Anda, pembelian bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja secara online melalui website resmi Dealer Resmi Kalla Toyota Makassar.

CRNOGORSKI TAKSISTI UPOZORAVAJU NA HAOS U DELATNOSTI: Državne službe štite divlje, a kažnjavaju legalne prevoznike!

Agustus 26, 2022 | Taxi Rent |

Odobrenje za obavljanje prevoza za sopstvene potrebe, mora se nalaziti u vozilu pravnog lica, preduzetnika ili fizičkog lica za vrijeme obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana. Dozvole iz stava 1 ovog člana, moraju se nalaziti u vozilu prevoznika prilikom obavljanja prevoza. Raspodjela dozvola domaćim prevoznicima za međunarodni prevoz tereta (kritičnih i nekritičnih), dobijenih razmjenom u skladu sa članom 109 stav 2 ovog zakona, obavlja se na osnovu godišnjeg plana koji utvrđuje Organ uprave. Ugovor iz stava 7 ovog člana za vrijeme obavljanja prevoza se mora nalaziti u vozilu kojim se obavlja limo servis. Dozvolu iz stava 2 ovog člana izdaje Ministarstvo posredstvom nadležnog organa države u kojoj strani prevoznik ima sjedište, odnosno prebivalište. Povremeni prevoz putnika u međunarodnom drumskom saobraćaju između Crne Gore i država koje nijesu potpisnice Interbus ugovora prevoznik mora obavljati u skladu sa bilateralnim ugovorima i ovim zakonom.

px’/>

https://taxi-travel.me/68) ne posjeduje u vozilu dokumentaciju iz koje se može utvrditi da se radi o međunarodnom prevozu za sopstvene potrebe ako međunarodnim ugovorom nije utvrđena obaveza pribavljanja dozvole za obavljanje međunarodnog prevoza za sopstvene potrebe u autobusu odnosno teretnom vozilu (član 128 stav 4). Ako je strani prevoznik iz države sa kojom nije zaključen ugovor o međunarodnom prevozu tereta, organ uprave nadležan za poslove carine na graničnom prelazu izdaće posebnu dozvolu za prevoz tereta. Licenca iz stava 1 ovog člana izdaje se na period od pet godina i lice koje upravlja autobuskom stanicom ne smije je prenositi na drugo lice. Lice koje upravlja autobuskom stanicom, dužno je da pruža usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima u skladu sa opštim uslovima iz stava 4 ovog člana i prema cjenovniku usluga autobuske stanice. Prevoz iz stava 1 ovog člana, obavlja prevoznik, koji ima zaključen ugovor sa pravnim licem koje upravlja aerodromom na čijem području se putnici ukrcavaju ili iskrcavaju, prema važećem cjenovniku usluga prevoza.

Prilikom kontrole tehničke ispravnosti vozila iz st. 1 i 2 ovog člana ovlašćeni policijski službenik i inspektor utvrđuje stepen neispravnosti vozila u skladu sa propisanim kriterijumima. Visinu naknade troškova za premještanje vozila iz stava 4 ovog člana utvrđuje Vlada, na predlog Ministarstva. Kad zbog zdravstvenog stanja ili drugih objektivnih razloga ne može da se obavi kompletan stručni pregled iz stava 1 ovog člana, obaviće se dio pregleda koji je moguće obaviti. U slučaju iz stava 1 ovog člana, ugovorom se uređuje pravo Ministarstva da pregleda i kontroliše postupak izrade, skladištenja i isporuke. Obrazac iz stava 1 ovog člana sadrži Grb Crne Gore, naziv “Crna Gora”, naziv “Saobraćajna dozvola”, zaštitne elemente i rubrike za unos ličnih i drugih podataka. 5) se vlasnik vozila, odnosno korisnik lizinga ne nalazi u registru novčanih kazni kao osuđeni, odnosno kažnjeni za prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

PREDSEDNIK VUČIĆ U BEČU: Sa Nehamerom i Orbanom, razmatramo sva bezbednosna pitanja od strateškog značaja za naše zemlje FOTO

Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učiniocu će se, pored kaznenih bodova iz stava 2 ovog člana, odrediti dva dodatna kaznena boda. Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učiniocu će, se pored kaznenih bodova iz stava 2 ovog člana, odrediti dva dodatna kaznena boda. Ako je prekršajem iz stava 1 ovog člana izazvana neposredna opasnost za drugog učesnika u saobraćaju ili prouzrokovana saobraćajna nezgoda, učiniocu iz stava 2 ovog člana će se, pored kaznenih bodova iz stava 2 ovog člana, odrediti dva dodatna kaznena boda. Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 300 eura do 600 eura.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 300 eura do 800 eura. 14, 22, 45 i 57d ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 150 eura do 500 eura. 78, 79 i 80 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 1.200 eura.

Na ovom portalu je vec analizirano i utvrđeno da su šanse 0% da Patriot obori Kinzhala. Gospoda Bojan Dimitrijević i Zoran Dragišić su dokazali da su nazovi stručnjaci i da im se privida neispravnost Falcona. Ne znam iz glave koliki je limit za tromotorni avion pri otkazu jednog motora, ali sigurno ne može biti kraći od 364NM. Drugim rečima, iznad Jadranske obale, mogli su i da nastave ka Rimu, a i da se vrate u Beograd.

Ukoliko je za prekršaj u slučaju iz stava 1 ovog člana propisano izricanje zaštitne mere odnosno kaznenih poena, te mjere se neće izreći roditelju, usvojiocu, odnosno staraocu djeteta. Vozila iz stava 1 ovog člana moraju biti zaustavljena na mjestu gdje ne ugrožavaju i ne ometaju odvijanje saobraćaja na putu, a po pravilu van kolovoza. Vozač je dužan da, bez odlaganja, postupi po nalogu ovlašćenog lica iz stava 1 ovog člana i omogući mjerenja. Nadležni organ dužan je da vodi evidenciju o vozilima koja su podvrgnuta kontroli tehničke ispravnosti vozila iz st. 1 i 2 ovog člana. Oduzeta vozačka dozvola će biti dostavljena Ministarstvu radi vraćanja organu koji je oduzetu vozačku dozvolu izdao. O rezultatima izvršene analize iz stava 1 ovog člana zdravstvena ustanova, odnosno laboratorija dužna je da, najkasnije u roku od tri dana, da pisani nalaz.

Ukoliko se na vozilu iz stava 2 ovog člana prevoze lica, brzina kretanja ne smije biti veća od 30 km/h. Na međusobno pravo prvenstva prolaza vozila iz stava 1 ovog člana primjenjuju se odredbe ovog zakona o prvenstvu prolaza. Izuzetno od stava 2 ovog člana, vozila pod pratnjom i vozila sa prvenstvom prolaza mogu se kretati saobraćajnom trakom za prinudno zaustavljanje vozila kad su ostale saobraćajne trake zauzete vozilima. Radna mašina koja prelazi granice dozvoljenih dimenzija, ukupne težine ili osovinskog opterećenja može se kretati u saobraćaju na putu samo uz posebnu dozvolu za vanredni prevoz, koja se izdaje u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju javni putevi. Izuzetno od stava 1 ovog člana, turistički voz može da ima pridodata najviše tri priključna vozila.

Zahtjev za registraciju vozila vlasnik, odnosno korisnik lizinga vozila podnosi Ministarstvu, na propisanom obrascu, lično ili preko stanice za tehnički pregled koju može da ovlasti da u njegovo ime preuzme saobraćajnu dozvolu i registarske https://taxi-travel.me/ tablice. Saobraćajna dozvola izdaje se sa rokom važenja od jedne godine, osim za vozila iz člana 276 ovog zakona. Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila iz stava 1 tačka 2 i stava 2 ovog člana ne može biti stariji od 30 dana.

Ispit za instruktora vožnje polaže se pred ispitnom komisijom koju imenuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Ministarstvo će licu iz stava 2 ovog člana oduzeti vozačku dozvolu za upravljanje vozilom, odnosno skupovima vozila određene kategorije, kao i dozvolu za instruktora vožnje. 6 i 7 ovog člana, licu koje je navršilo 18 godina života može se izdati vozačka dozvola za kategoriju C, a licu koje je navršilo 21 godinu života za kategoriju D, ako upravlja vozilom vatrogasne službe ili policijskim, odnosno vojnim vozilom.

I ovaj i svi prethodni događaji trebaju da opravdaju određene promene koje su danas u medijima i najavljene ali o tome ćemo sutra. 40) vozač vozila kojem je ovlašćeni policijski službenik privremeno zabranio kretanje vozilom do 30 minuta, iz razloga što se iza njegovog vozila zbog spore vožnje stvorila kolona vozila, koji ne postupi po ovoj naredbi (član 305). Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 300 eura do 1.500 eura.

UŽAS U PULI: Beba stara mesec dana preminula u porodičnoj kući, doktori se borili da joj spasu život, ali nije bilo pomoći

Ma AJZ, ovo sada su ukršteni “Alan Ford”, “Reno 911” i “Pajtoni”, to nema više nikakve veze sa avijacijom. Mi sad čekamo šta će sledeće da izmisle i serviraju nam kao gotov marketinški proizvod. Pošto ne verujem da će to proći bez daljih uvreda inteligencije, odoh da gledam Parove, mnogo su originalniji i više verujem u njhovu iskrenost. Iz svojih skromnih kontakata znam da se nebuloze tog tipa u sportskom “novinarstvu” pišu za jednu porciju roštilja, a ovi su izgleda dobili i srpsku salatu kao prilog! Priznajem da nisam pročitao izvorni tekst, ali kao “eksperti” mogli su na kraju svog elaborata i da predlože i koji tip aviona bi valjalo da se kupi kao zamena… I kako će dalje gurati tu priču ako se stvarno utvrdi da je Loto Staša prolila kafu pilotu u krilo? Ne lupetajte,otkaz motora pa sta.To se i ne oseti,pala muva na medjeda zato ima i tri motora.

Vozač ili instruktor vožnje je dužan da, bez odlaganja, postupi po nalogu ovlašćenog policijskog službenika i omogući vršenje ispitivanja u skladu sa stavom 1 ovog člana. Isključenje vozača, odnosno instruktora vožnje u slučajevima iz stava 1 ovog člana sprovodi se na osnovu naređenja policijskog službenika. Na kontrolni tehnički pregled može se uputiti samo vozilo koje je u voznom stanju, odnosno vozilo kod kojeg u saobraćajnoj nezgodi nije došlo do mehaničkih oštećenja uređaja i sklopova od posebnog značaja za bezbjedno upravljanje vozilom. Obrazac i sadržaj potvrde iz st. 6 i 8 ovog člana, kao i način dostavljanja zapisnika i potvrde iz stava 7 ovog člana propisuje Ministarstvo.

Ako vozač nije u stanju da postupi u skladu sa stavom 1 ovog člana ili ne ukloni neispravno vozilo, ovlašćeni policijski službenik koji se zatekne na mjestu saobraćajne nezgode naložiće upravljaču puta da ukloni vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal sa kolovoza. U pješačkoj zoni, u određenom vremenskom periodu, organ lokalne uprave nadležan za poslove saobraćaja može dozvoliti kretanje određenih vozila brzinom kretanja pješaka, tako da ne ugrožavaju pješake. Kad se vozila za javni prevoza putnika kreću saobraćajnom trakom kojom se kreću i tramvaji, svjetlosni saobraćajni znakovi iz stava 1 ovog člana odnose se i na ta vozila. Troškove nadležnog organa i organa uprave nadležnog za poslove saobraćaja nastale usljed održavanja probne vožnje snosi pravno, odnosno fizičko lice koje obavlja probnu vožnju.

Ispit o poznavanju grada polaže se na osnovu programa koji utvrđuje nadležni organ lokalne uprave. Auto-taksi prevoznik dužan je tokom jedne vožnje preuzeti, odnosno iskrcati putnika ili grupu putnika na jednom mjestu. Vozno osoblje dužno je da za vrijeme obavljanja međunarodnog linijskog prevoza nosi radnu odjeću sa oznakom i nazivom prevoznika i imenom i prezimenom voznog osoblja. Bliže uslove o načinu određivanja novog domaćeg prevoznika utvrđuje Privredna komora, uz saglasnost Ministarstva. Dokaz o plaćenim kaznama iz stava 2 ovog člana, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti.

HUSEIN IZ MAGLAJA PROVEO 51 GODINU IZA REŠETAKA: Ženio se 13 puta, a tvrdi da je za sve krivo MAJČINO PROKLETSTVO (VIDEO)

Identifikacione kartice izdate od pravnih lica sa sjedištem van Crne Gore koja imaju akreditaciju izdatu od međunarodne federacije za starodobna vozila (FIVA) priznaju se u Crnoj Gori, nakon prethodne provjere vjerodostojnosti izvršene od strane pravnog lica iz stava 1 ovog člana. 1, 3 i 4 ovog člana daje se uz pribavljeno mišljenje i nalaz pravnog lica iz člana 246 stav 1 ovog zakona. Ispit za ovlašćenog ispitivača iz člana taxi sluzbe podgorica 240a stav 2 tačka 3 i stav 3 tačka 3 ovog zakona sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela koji obuhvataju sadržaj utvrđen programom iz stava 1 ovog člana. Kandidat za vozača podnosi prijavu za polaganje praktičnog ispita sa dokazima o ispunjenosti uslova iz stava 4 ovog člana. Ugovorom iz stava 1 ovog člana moraju se posebno odrediti međusobni odnosi u slučaju prestanka osposobljavanja kandidata kod te auto škole.

Prevoznik je dužan da u toku obavljanja prevoza iz stava 1 ovog člana na prednjem vjetrobranskom staklu autobusa u donjem desnom uglu ima istaknutu tablu sa oznakom relacije i natpisom “posebni linijski prevoz”. U toku obavljanja posebnog linijskog međugradskog prevoza u vozilu se mora nalaziti ugovor iz stava 1 ovog člana sa spiskom putnika ovjerenim od strane prevoznika i korisnika prevoza. Saglasnost iz stava 2 ovog člana se za vrijeme obavljanja prevoza mora nalaziti u vozilu. Linijski gradski i prigradski prevoz putnika obavlja se pod uslovima i na način propisan ovim zakonom i propisima nadležnog organa jedinice lokalne samouprave. Stručno osposobljavanje i polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti iz stava 1 ovog člana sprovodi se u skladu sa programom o stručnom osposobljavanju za upravljanje prevozom u drumskom saobraćaju.

Sadržaj zahtjeva iz st. 1 i 3 ovog člana, sadržaj i obrazac licence za ovlašćenog ispitivača, kao i sadržaj i način vođenja evidencije o izdatim licencama propisuje organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Registar auto škola, odnosno stručnih škola za koje je izdata licenca iz člana 218 stav 1 ovog zakona vodi organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja. Bliži izgled i način postavljanja posebnog znaka za obilježavanje vozila za organizovani prevoz djece propisuje organ državne uprave nadležan za poslove saobraćaja. Nadležni organ lokalne uprave vrši nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na javni prevoz putnika i prevoz za sopstvene potrebe u gradskom i prigradskom, linijskom i vanlinijskom saobraćaju, kao i javni prevoz tereta i auto taksi prevoz na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Zabranjeno je prevozniku u limo servisu obavljanje prevoza u međunarodnom drumskom saobraćaju, osim ako je to dozvoljeno međunarodnim ugovorom. Uz zahtjev za produženje dozvole pored dokaza o ispunjavanju uslova iz st. 4 i 5 ovog člana, dostavlja se i dokaz o plaćenim novčanim kaznama koje su evidentirane u prekršajnoj evidenciji Ministarstva, koji po služenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo. Zahtjev za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu domaći prevoznik podnosi Privrednoj komori. Linijski međugradski prevoz putnika na određenim linijama, može se povremeno obavljati po istom redu vožnje dodatnim autobusima (BIS prevoz), prema potrebi. Prevoznik je dužan da objavi početak obavljanja prevoza na određenoj liniji i red vožnje najmanje osam dana prije početka obavljanja prevoza putem elektronskih ili štampanih medija.

Ukoliko lice povrijeđeno u saobraćajnoj nezgodi umre od zadobijenih povreda ili ako postoji opravdana sumnja da je kod vozača usljed povrede došlo do smanjenja psihičke ili fizičke sposobnosti za upravljanje motornim vozilom ili šinskim vozilom, zdravstvena ustanova dužna je da o tome, bez odlaganja, obavijesti nadležni organ. Ukoliko na mjestu saobraćajne nezgode iz stava 1 ovog člana nije prisutan vlasnik, odnosno vozač drugog vozila koje je učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi, prisutni vozač učesnik u saobraćajnoj nezgodi dužan je da odsutnom licu, odnosno vlasniku drugog vozila dostavi svoje ime i prezime i adresu stana. Izuzetno od stava 1 ovog člana, dijete do tri godine može se prevoziti na prednjem sjedištu, ukoliko se prevozi u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu koja je okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, kad vozilo nema ili je isključen bezbjednosni vazdušni jastuk. Putničkim vozilom, autobusom ili teretnim vozilom kojim pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice obavlja prevoz za sopstvene potrebe zabranjeno je obavljati prevoz putnika, odnosno tereta u komercijalne svrhe.

Za vrijeme izvođenja praktične obuke instruktor vožnje mora imati dokumentaciju o kandidatu za vozača iz člana 216 stav 2 ovog zakona, kao i evidenciju o sprovedenoj obuci kandidata za vozača (knjižica obuke kandidata za vozača). Instruktor vožnje može obavljati praktičnu obuku sa kandidatima za vozače koji se osposobljavaju u auto školi, odnosno stručnoj školi ili dodatnu praktičnu obuku sa vozačima za upravljanje kategorijom vozila za koje posjeduju važeću vozačku dozvolu. Vozaču, odnosno instruktoru vožnje koji je u periodu od dvije godine, zbog učinjenih prekršaja propisanih ovim zakonom, prikupio 12 kaznenih bodova, izreći će se mjera privremenog ograničenja prava na upravljanje motornim vozilom u trajanju od 90 dana.

Načelnik SBPOK: Vračarce smo “RADILI” pre Europola, slede nova hapšenja

Lica iz stava 1 ovog člana koja u propisanom roku ne usklade poslovanje sa ovim zakonom prestaju sa obavljanjem djelatnosti. Privremeno oduzeto vozilo iz stava 6 ovog člana, ostavlja se na odgovarajući obezbijeđen parking pri čemu sve posljedice i troškove u vezi oduzimanja vozila snosi prevoznik. Za isti prekršaj iz stava 1 ovog člana učinjene po treći put pravnom licu, odnosno preduzetniku, uz novčanu kaznu, izreći će se i zaštitna mjera zabrana obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci. 57) licencu iz člana 119 stav 1 ovog zakona, koja se izdaje na period od pet godina, prenese na drugo lice (član 119 stav 4). Komunalni nadzor u okviru nadležnosti jedinice lokalne samouprave iz člana 132 stav 2 na obezbjeđivanju komunalnog reda nad primjenom odredbi ovog zakona vrši komunalni policajac.

Related Post

Terbit : 7 Juni 2023

Podgorica Airport Aerodromi Crne Gore

Dario was an excellent driver – there on time for both flights and very friendly and helpful. That is why any foreign cuisine, especially Asian,...
Terbit : 7 Juni 2023

Book now your Taxi in Podgorica online instant or prebooking

Also, work was done to improve lighting and energy supply. If you look at the map of Montenegro, it is striking that most of this...